Vokser på luksustorsk

SNAPPET 22.11.2016 08:33
 

Torske-eksportøren Blæst gikk fra 0 til 40 millioner kroner i omsetning på seks år. Én av fire torsk går til klippfisklandet Portugal, skriver Finansavisen.