Gir pålegg til Kårstø

SNAPPET 22.11.2016 06:13
 

Petroleumstilsynet har gitt pålegg til Statoil og Gassco om å iverksette tiltak for å ivareta personsikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg på Kårstø-anlegget i Rogaland, skriver TU.