– Det viktigste nå er å holde folk i arbeid

– For oss har det vært lurt å bruke de dårlige tidene til investering og omstilling.

OLJE OG ENERGI 18.11.2016 06:49 Av Ola Myrset
 

Han sa det allerede i fjor høst, konsernsjef Ove Simonsen i Randaberg Group – 2015 var et år selskapet helst ville glemme.

Det var året da oljenedturen for alvor slo inn over produksjonshallene på Harestad i Randaberg kommune. Likevel viste kalkylene lenge at året rent økonomisk ville blir omtrent som i 2014.

Fakta

Randaberg Group

  • Etablert i 1946
  • Leverer sveiseoppdrag, stålstrukturer, spools  og utstyr for bruk både subsea og topside til oljenæringen. I tillegg har bedriften en BULK-avdeling som leverer komplette anlegg med egne datterselskap i Singapore og Kina.
  • Om lag 130 ansatte
  • Hovedkontor i Randaberg utenfor Stavanger

Fasiten ble imidlertid verre enn ventet for selskapet.

Investerer

Inntektene falt fra drøyt 300 millioner kroner i 2014 til 190 millioner i fjor. Resultatet før skatt endte på minus 1,6 millioner, mot et overskudd på drøyt 15 millioner året før.

– Det ble mindre å gjøre enn vi trodde. Vi hadde også en stor BOP-kontrakt (blow out preventer, red.anm) som ble kansellert over natten. Det ga betydelig utslag, sier Simonsen.

At kontrakten ble avbrutt, hadde imidlertid en positiv bivirkning. Mange medarbeidere var satt av til arbeidet, og disse fikk istedenfor kapasitet til å fabrikkere nødvendig stålstruktur og montering av  en ny, stor produksjonshall, som i dag står klar for nye oppdrag.

Totalt har selskapet investert mer enn 200 millioner kroner det siste året. Foruten den nye hallen er pengene brukt på maskiner, kompetanseheving og oppkjøp av servicebedriften North Well Gefro.

I tillegg er det etablert et klyngesamarbeid med leverandørbedriftene Malm Orstad, Designbanken og Isotech.

– For oss har det vært lurt å bruke de dårlige tidene til investering og omstilling. Grepene som er tatt, gjør at vi nå opererer i en helt annen klasse en tidligere. Vi er nå i stand til å ta på oss langt større og mer komplekse oppgaver, sier Simonsen.

Bedre enn budsjett

Det har ifølge konsernsjefen vært en medvirkende årsak til at det har vært langt mer aktivitet i 2016.

– Arbeidsmessig har dette vært et veldig godt år. Men det er likevel ikke store penger i det – marginene er mindre fordi vi har gått ned i pris. Men det viktigste nå er å holde folk i arbeid.

Randaberg Group har budsjettert med inntekter på 140 millioner kroner i år. Trolig blir de til slutt om lag 20 prosent høyere.

– Resultatet kommer til å ende på riktig side av 0, sier Simonsen.

Lettere å konkurrere

Selskapet har allerede sikret seg arbeid for årene som kommer. Ordreserven for neste år er på 40 millioner kroner.

– Jeg er rimelig trygg på at 2017 blir et greit år – sett i lys av markedssituasjonen.

– Men bransjen kommer ikke tilbake der den var. Egentlig er det bare bra. Det tok helt av en periode. Nå er vi langt bedre rustet til å konkurrere med utenlandske aktører.

Simonsen merker allerede at konkurransen med utlandet går lettere enn for noen år siden. Og framover skal det effektiviseres enda mer.

– Målet er å bli 30 prosent mer effektive. Det skal vi klare. Så kan man jo spørre seg hva vi gjorde tidligere, sier han med et smil.

Randaberg Group 2015

Tall i millioner kroner20152014Endring i %
Inntekter190,6302,5-37
Driftsresultat0,9817,2-96
Resultat før skatt-1,615,2-