Subsea 7 mistet 2,7 milliarder i inntekter i fjor

Har ikke hatt positivt resultat i Norge siden 2012.

OLJE OG ENERGI 04.11.2016 06:10 Av Ola Myrset
 

Som så mange andre bedrifter i oljenæringen opplevde også Subsea 7 et knalltøft 2015.

Selskapets norske avdeling omsatte i fjor for 4,56 milliarder kroner. Det var en nedgang på drøyt 36 prosent sammenlignet med 7,2 milliarder i 2014.

– Lav aktivitet som følge av svak oljepris og reduserte investeringer hos kundene er bakgrunnen for nedgangen i Norge, som i resten av verden, skriver pressekontakt Isabel Green i en e-post.

Rød bunnlinje

Hun understreker at selskapets norske avdeling er ett av 90 heleide datterselskaper, og dermed er en del av konsernets totale virksomhet.

På konsernnivå hadde Subsea 7 inntekter på om lag 4,76 milliarder dollar, om lag 38 milliarder kroner med gjennomsnittlig dollarkurs i 2015. I 2014 var tilsvarende tall 6,87 milliarder dollar.

Resultatet før skatt endte i fjor på minus 305,2 millioner kroner i Norge.

Det var likevel en betydelig framgang fra underskuddet på 1,6 milliarder kroner i 2014 – da blant annet store nedskrivninger trakk kraftig ned.

Selskapets har ikke hatt positiv bunnlinje i Norge siden 2012.

Som følge av de vanskelige markedsforholdene har selskapet gjennomført betydelige endringer.

– Vi har kuttet kostnader både i 2015 og 2016. At vi tidlig har tatt grep, gjør at vi fortsatt kan være markedsledende i vårt segment, mener Green.

Mange må gå

I sommer ble det kjent at selskapet i løpet av 2016 vil kutte det totale antallet medarbeidere fra 9800 til 8000 på verdensbasis.

På toppen i 2013 var totalt 14.400 personer ansatt i selskapet.

I Norge ble det i juni varslet at inntil 260 medarbeidere på land må gå i løpet av året. Ved utgangen av 2015 hadde Subsea 7 drøyt 800 ansatte i Norge.

Green er tydelig på at den norske aktiviteten er et viktig satsingsområde for Subsea 7.

– Vi vil fortsatt opprettholde en sterk virksomhet i Nordsjøen, skriver hun.

Opptur for aksjen

Markedet ser ut til å være positiv til tiltakene selskapet har satt inn for å møte nedturen i oljebransjen.

Subsea 7-aksjen har det siste drøye halvåret økt betydelig i verdi på Oslo Børs. I midten av januar var kursen nede i 46,63 kroner. I dag er tilsvarende tall 92,30 kroner – en økning på nesten 100 prosent.

10. november leverer selskapet konsernresultater for årets tredje kvartal.

Subsea 7 - 2015

Tall i millioner kroner20152014
Inntekter45607211
Driftsresultat-185-1476
Resultat før skatt-305-1629