Bilfinger har tapt 413 millioner på tre år

Også 2016 er vanskelig, men ifølge toppsjef Tove Helene Tyberø er selskapet nå på riktig vei.

OLJE OG ENERGI 24.10.2016 06:02 Av Ola Myrset
 

Bilfinger Industrier, en av norsk sokkels store leverandører innen isolasjon, stillas og overflate (ISO-fagene), opplevde i fjor et inntektstap på nær 30 prosent – fra drøyt to milliarder kroner i 2014 til 1,46 milliarder i 2015.

– 2015 var et krevende år. Nedgangen skyldes det lave aktivitetsnivået på sokkelen og at flere store oppdrag ble avsluttet uten å bli erstattet av nye, sier administrerende direktør Tove Helene Tyberø i Bilfinger Industrier Norge.

413 millioner i minus

Driftsresultatet ble minus 83,7 millioner kroner. Ifølge Tyberø skyldtes det i stor grad store kostnader knyttet til omstilling og nedskriving av verdier.

Fakta

Bilfinger Industrier Norge

  • Oljeserviceselskap innen ISO-fagene (isolasjon, stillas, overflate)
  • Datterselskap av tyske Bilfinger SE
  • Hovedkontor på Forus utenfor Stavanger
  • Kontorer i Bergen, Haugesund, Skien og Hammerfest
  • Drøyt 1000 ansatte

– Den underliggende driften var positiv. Det var også et av målene for fjoråret, sier hun.

Også på bunnlinjen ble det mørkerøde tall. Resultatet før skatt endte på minus 74,3 millioner kroner. Dermed har selskapet totalt bokført 413 millioner kroner i tap de siste tre årene.

I 2013 og 2014 var det spesielt tap på én stor rammeavtale som skapte problemer.

På riktig vei

Tapene dekkes av morselskapet i Tyskland. I desember 2015 overførte Bilfinger SE 200 millioner kroner i frisk egenkapital til sin norske datter.

– Bilfinger er en langsiktig industriell aktør i dette markedet, og våre aktiviteter er en viktig del av konsernets totale virksomhet. Selskapet er naturligvis i Norge for å tjene penger, og er ikke fornøyd med negative resultater over tid, men det er tatt mange grep for å skape lønnsomhet. Vi er på riktig vei, sier Tyberø, som overtok som administrerende direktør vinteren 2015.

2016 er imidlertid også et tungt år. Den lave oljeprisen og oljeselskapenes kostnadskutt gjør at det fortsatt er lite som skjer i markedet.

– Det er ingen tvil om at 2016 er svært utfordrende. Aktivitetsnivået er ytterligere redusert fra i fjor. Vi begynner imidlertid å se resultater av tiltakene vi har gjennomført. Vi er blitt mer konkurransedyktige.

2016 Forus. Tove Helen Tyberø, administrerende direktør i oljeservicebedriften Bilfinger Industrier Norge. Foto: Fredrik Refvem      

Tove Helen Tyberø. Foto: Fredrik Refvem

400 jobber borte i år

Bedriften har det siste halvåret vunnet flere store kontrakter og har i dag ute viktige anbud som avgjøres før jul.

– Det ser ut for at 2017 blir noe bedre for vår del. Men vi må utvilsomt fortsatt ha sterkt trykk på effektivisering og forbedringer, sier Tyberø.

De vanskelige årene har gitt seg utslag i at mange medarbeidere har måttet forlate Bilfinger. Bare i 2016 er om lag 400 arbeidsplasser kuttet.

– Blir det mer nedbemanning?

– Det er vanskelig å være helt kategorisk rundt dette i et så utfordrende marked, men vi har ingen konkrete planer om ytterligere kutt. Vi har tilpasset oss dagens aktivitetsnivå, sier Tyberø.

Bilfinger Industrier 2015

Tall i millioner kroner20152014
Inntekter1466,32006,7
Driftsresultat-83,7-131,9
Resultat før skatt-74,3-108,6

Flere i bedriften som leser Sysla? Alle som leser mer enn et par saker i uken, vil snart måtte betale for tilgang til innholdet vårt. Hvis du ønsker et gunstig tilbud på bedriftsabonnement på Sysla, så send oss en epost.