Lerøy kjøper seg opp i Havfisk og Norway Seafoods

Oppdrettsselskapet Lerøy Seafood Group har fått aksept for å kjøpe over en firedel av aksjene i Havfisk ASA. Selskapet øker også kontrollen over Norway Seafoods.

HAVBRUK 18.10.2016 11:36 Av NTB
 

Totalt har Lerøy mottatt aksepter for totalt 23,3 millioner Havfisk-aksjer i tilbudsperioden der prisen var satt til 36,50 kroner per aksje. Dette utgjør 27,59 prosent av den totale aksjekapitalen og stemmerettighetene i Havfisk.

Inkludert de drøyt 57,6 millioner Havfisk-aksjene Lerøy hadde fra før, kjøper selskapet seg nå opp til en beholdning på 81 millioner aksjer, hvilket utgjør 95,74 prosent av den totale aksjekapitalen og stemmerettighetene.

Lerøy har til hensikt å starte tvangsinnløsning av alle gjenværende aksjonærer til den samme prisen som i pristilbudet.

Lerøy har også gitt et frivillig tilbud på alle utestående aksjer i Norway Seafoods Group AS til 1 krone per aksje. Totalt har selskapet mottatt aksepter for 5,9 millioner aksjer. Etter oppkjøpet sitter Lerøy på 68,2 millioner aksjer, hvilket utgjør 80,5 prosent av den totale aksjekapitalen og stemmerettighetene i Norway Seafoods.