Statoil unngår trolig både sluttpakker og oppsigelser offshore

Men Ptil er bekymret for konflikten mellom Statoil og fagforeningene.

OLJE OG ENERGI 17.10.2016 06:35 Av Glenn Stangeland
 

Statoil er midt i en storstilt omorganisering av driften av sine norske plattformer. Selskapet mener det er potensial for å «effektivisere» 600 årsverk på sokkelen i løpet av de neste tre årene. Dette har fått fagforeningene til å bryte samarbeidet med ledelsen.

Men nå tyder alt på at man unngår nedbemanninger offshore.

– Det verdt å understreke at det ikke er besluttet at 600 stillinger skal vekk. En betydelig del vil bli redusert gjennom naturlig avgang siden mange går av med pensjon. Videre vil enkelte felt gå ut av produksjon de neste årene, samtidig som nye stillinger kommer til når nye felt skal settes i produksjon. Feltene Gina Krog, Aasta Hansteen og Johan Sverdrup kommer alle i produksjon de neste tre årene. I sum gjør dette at vi trolig kan ta ut effektiviseringspotensialet uten bruk av sluttpakker eller oppsigelser, sier pressekontakt Morten Eek i Statoil.

Dette er likevel ikke nok til å blidgjøre fagforeningene.

– Vi er heldige som har nye plattformer som kommer i drift. Men dette endrer ikke på det faktum at den nye modellen vil redusere bemanningen og kompetansen på den enkelte plattformen som allerede er i drift. Det er kjernen i vår kritikk, sier leder Terje Enes i Safe sokkel.

Ptil er bekymret

Samtidig uttrykker Petroleumstilsynet bekymring for den interne konflikten i Statoil.

«Ptil er bekymret for situasjonen hvor det er så vidt stor uenighet mellom bedriften og arbeidstakersiden om mulige konsekvenser av ny driftsmodell, og vil følge opp dette i gjennom videre tilsynsaktivitet», står det i dokumenter Sysla Offshore har fått tilgang til.

– Bekymringen henspiller på viktigheten av godt samarbeidsklima. Ellers har vi ikke noe å tilføye, sier pressekontakt Øyvind Midttun i Ptil.

– Rammer hjertet på plattformen

I et brev til Petroleumstilsynet utdyper fagforeningene årsaken til bruddet.

«Hele prosessen har vært preget av at ledelsen har hatt en retning og et mål for prosessen med å redusere grunnbemanningen på innretningene og innføre kampanjevedlikehold med å overføre ansvar ut av innretningene. Reelt samarbeid er ikke blitt ivaretatt i denne prosessen når innspillene fra arbeidstakerne gang på gang er blitt så lite hensyntatt».

– Vi ønsker rett og slett ikke å bidra til å fullføre et prosjekt som vi mener vil svekke sikkerheten på installasjonene, sier Enes.

«Vi vil presisere vår bekymring for at modellen med nedbemanning av den faste grunnbemanningen vil føre til forvitring og tap av anleggsspesifikk kompetanse og svekking av sterkt lokalt eierskap. Den faste tekniske grunnbemanningen er «hjertet» på plattformen og må til enhver tid ha nødvendig kapasitet og kompetanse tilgjengelig», skriver fagforeningene.

– Leit og uheldig

Statoil opplever det som «leit og uheldig» at fagforeningene har trukket seg fra arbeidet.

– Vi har imidlertid hele tiden opprettholdt at ingen dører er lukket fra vår side med tanke på samarbeid, og arbeidet fortsetter i høst. Involvering av ansattes representanter skjer i den situasjonen vi er i da gjennom den etablerte samarbeidsstrukturen for bedriftsutvalg og arbeidsmiljøutvalg, og gjennom møter med de enkelte foreningene, sier Eek.

Flere i bedriften som leser Sysla? Alle som leser mer enn et par saker i uken, vil snart måtte betale for tilgang til innholdet vårt. Hvis du ønsker et gunstig tilbud på bedriftsabonnement på Sysla, så send oss en epost.