188 millioner i minus for Halliburton i Norge i fjor

Tror aktiviteten stabiliserer seg i 2017.

OLJE OG ENERGI 11.10.2016 06:04 Av Ola Myrset
 

Halliburtons norske avdeling hadde i 2015 inntekter på 5,8 milliarder kroner – en nedgang på 9,2 prosent sammenlignet med 6,4 milliarder i 2014.

Det viser bedriftens årsregnskap, som nylig ble sendt inn til myndighetene.

– Fjoråret var vanskelig for leverandørnæringen knyttet til olje og gass, både globalt og i Norge. Redusert kundeaktivitet resulterte i markedssvikt, skriver pressekontakt Emily Mir i en e-post.

Underskudd

Driftsresultatet endte på drøyt 100 millioner kroner, men på bunnlinjen ble det rødt. Resultatet før skatt endte på minus 188 millioner kroner, sammenlignet med 382 millioner i pluss i 2014.

I tillegg til det svake markedet trakk sterk dollarkurs og lavere bidrag fra datterselskapet Landmark Graphics ned resultatet.

Også 2016 blir et vanskelig år for selskapet. Ifølge årsrapporten ble aktiviteten i Norge ytterligere redusert i årets første halvår.

Neste år tror man utviklingen vil flate ut.

– I 2017 tror vi aktiviteten vil stabilisere seg på 2016-nivå, sier Mir.

Nedbemanning

Den vanskelige situasjonen i oljemarkedet har tvunget fram betydelige nedbemanninger hos Halliburton. Siden toppen i 2014 har selskapet kuttet hele 27.000 jobber på verdensbasis.

I Norge mister om lag 250 medarbeidere jobben i år. Også i fjor ble det gjennomført store kutt.

– Kan det bli nødvendig med nye kutt?

– Den samlede aktiviteten er driveren for ansettelser og reduksjoner. Hvis aktiviteten forblir på dagens nivå, venter vi ikke ytterligere nedbemanninger, forklarer Mir.

Halliburton 2015

Tall i millioner kroner20152014
Inntekter57906379
Driftsresultat101-32
Resultat før skatt-188382

Flere i bedriften som leser Sysla? Alle som leser mer enn et par saker i uken, vil snart måtte betale for tilgang til innholdet vårt. Hvis du ønsker et gunstig tilbud på bedriftsabonnement på Sysla, så send oss en epost.