Tilkjent over 200 millioner

SNAPPET 10.10.2016 06:12
 

Spar Shipping skal ha 25,3 millioner dollar, 205 millioner kroner, i erstatning fra Grand China Logistics. Påløpte renter og saksomkostninger kommer i tillegg, skriver Finansavisen.