Oljebransjen klarer ikke å kutte utslipp av kjemikalier

Kjemikalier dominerer når Petoleumstilsynet oppsummerer akutte utslipp fra oljebransjen. Myndighetene spør om oljeselskapene gjør en god nok jobb.

OLJE OG ENERGI 05.10.2016 15:42 Av Erlend Skarsaune
 

Da Petroleumstilsynet onsdag la fram resultater og trender for akutte utslipp fra norsk oljebransje, var det særlig ett område som pekte seg ut:

Kjemikalier dominerer innen akutte utslipp fra norsk petroleumsvirksomhet, med over 80 prosent av alle utslipp større enn én kubikkmeter, skriver Aftenbladet.

-Utslippene har ligget på et høyt nivå siden 2009, sier overingeniør Lin Silje Nilsen i Petroleumstilsynet.

Færre mindre utslipp

I tilsynets oppsummering av akutte utslipp fra 2001 til 2015, blir det klart at akuttutslipp av råolje blir færre. Men utslippsmengden viser ikke same trend.

-Nedgangen i antall utslipp er relatert til de med mindre utslippsmengde. Derfor er det grunn til å vurdere barrierene man har for å hindre mer alvorlige hendelser, sier Nilsen.

Gjør nok?

Men det er altså utslipp av kjemikalier oljeselskapene bruker i produksjonen av olje og gass som utgjør størstedelen. Fagdirektør Finn Carlsen lurer på om oljebransjen gir kjemikalieutslipp nok oppmerksomhet.

-Bransjen har jobbet med dette. Men har den jobbet systematisk og gitt nok oppmerksomhet til kjemikalievirksomheten, spør Carlsen.