– Største oljefunn hittil i år

Det lille leteselskapet Faroe Petroleum opplyser at oljefunnet på Brasse-feltet i Nordsjøen er det største på norsk sokkel hittil i år.

OLJE OG ENERGI 12.07.2016 12:51 Av Marit Holm
 

Nå skal Faroe Petroleum og medeier Point Resources AS vurdere alternativer for kommersialisering av funnet.

Det var i går selskapet kunne melde at de har avsluttet boringen av et vellykket sidesteg på Brasse. Funnet er anslått å inneholde utvinnbare ressurser på mellom 43 og 80 millioner fat oljeekvivalenter hvorav 28 – 54 millioner fat er olje, og resten gass. Kjernetester og loggdata viser at reservoaret består av sandstein av god kvalitet, tilsvarende reservoaret i Brage.

Fakta

Faroe Petroleum

  • Grunnlagt i 1997 og registrert på Færøyene i 1998.
  • Kom til Norge i 2006.
  • Gruppens holdingselskap er børsnotert i London.
  • Den norske delen av selskapet utgjør 70 prosent av virksomheten.
kilde: Stavanger Aftenblad
– Vi er veldig glade for at sidesteget i Brasse-brønnen har blitt så vellykket. Boringen bekrefter funnet og utbredelsen av reservoaret. Brasse ligger i et av våre kjerneområder, og styrker vår posisjon i denne delen av Nordsjøen. Det ligger også nær eksisterende infrastruktur, sier Helge Hammer, sjef for Faroe Petroleums norske virksomhet, i en pressemelding.

Etablert område

Brasse ligger  ca. 13 kilometer sør for Brage-feltet, hvor Faroe Petroleum er medeier med 14,3 prosent. Videre er det ca. 13 kilometer øst for Oseberg Sør-innretningen og ca. 13 kilometer sør-øst for Oseberg-plattformen.

Faroe Petroleum er operatør på Brasse med en eierandel på 50 prosent. Hitec Vision-eide Point Resources AS har den andre halvparten.

Vil bli en av de store

I dag er Faroe Petroleum først og fremst et leteselskap på norsk sokkel.  Tidligere har selskapet hatt som strategi å selge seg ut når de store investeringsforpliktelsene og kontraktsinngåelsene nærmer seg, men toppsjefen i selskapet var tidligere i år klar på at  målet  er å bli operatør for et større utbyggingsprosjekt.

Mange letesuksesser

Helge Hammer. Arkivfoto: Hilde Øvrebekk Lewis

Helge Hammer. Arkivfoto: Hilde Øvrebekk Lewis

På letefronten har selskapet gått fra suksess til suksess. Som driftsdirektør i Faroe Petroleum og leder for selskapets norske avdeling, har Helge Hammer  vært med å finne olje og gass i store mengder i både Snilehorn- og Pil og Bue-prospektene.

Pil og Bue var forøvrig de største oljefunnene på norsk sokkel i 2014. Til sammenligning har eierne  i den lisensen  tidligere anslått at de to feltene totalt kan inneholde mellom 80 og 200 millioner fat oljeekvivalenter.