Nå skal robotene overta boredekket

Robotic Drilling Systems (RDS) står bak roboten som skal testes ut på Deepsea Atlantic. Torsdag fikk selskapet mer støtte til robotprosjektene sine.

MARITIM 29.04.2016 06:47 Av Ane Madsen Knoph
 

Bedriften har utviklet flere roboter som håndterer utstyr på boredekk. Totalt fire ulike roboter står nå klare i verkstedshallen i Sandnes i Rogaland, og utgjør dermed et komplett rørhåndteringssystem. Selve boredekksroboten er et nytt produkt i verdensmarkedet, og etter å ha blitt testet ut både i verkstedet og på Ullrigg, skal den nå ut på sin første jobb offshore.

Gjennom partnerskap med bore- og riggkontraktøren Odfjell Drilling, skal RDS gjennomføre en pilot av roboten på den halvt nedsenkbare flyteriggen Deepsea Atlantic som er på kontrakt med Statoil på Johan Sverdrup-feltet i Nordsjøen.

Olje- og energiminister Tord Lien (i midten) besøkte nylig Robot Drilling Systems (RDS). Til venstre administrerende direktør i RDS, Arild Austigard. Gründer Lars Raunholt til høyre

Olje- og energiminister Tord Lien (i midten) besøkte nylig Robot Drilling Systems (RDS). Til venstre administrerende direktør i RDS, Arild Austigard. Gründer Lars Raunholt til høyre

Torsdag ble det kjent at Forskningsrådet gjennom DEMO 2000 gir 125 millioner kroner til utvikling av ny petroleumsteknologi. Dette er en del av regjeringens tiltakspakke for å sikre kompetanse og sysselsetting i næringen.

Robotic Drilling Systems sikret seg 20 millioner av potten, i samarbeid med hovedsøker IRIS. Dette prosjektet medfører at testriggen Ullrigg oppgraderes med alle RDS sine roboter. Disse skal kombineres med flere andre teknologier, også nedihulls-automasjon, til et helautomatisert boreanlegg.

I denne forbindelse var olje- og energiminister Tord Lien på besøk hos bedriften som nå har utviklet et helautomatisert boredekk.

– Prosjektet er med på å legge til rette for arbeidsplasser i fremtiden. Det vil også kunne få ned borekostnadene som i dag er store for oljeselskapene. Jeg synes det de har fått til her er utrolig spennende, og jeg gleder meg til å følge prosjektet videre.Her ser vi resultatene av satsingen på forskning og utvikling av ny teknologi som regjeringen bidrar med, sier Lien til Maritime.no.

– Det er gledelig at over halvparten av tildelingene går til selskaper i vestlandsfylkene Agder, Hordaland og Rogaland, som særlig har fått merke oljeprisnedgangen, sier ministeren.

Testes ut neste år

Selve boredekksroboten skal ut på boredekk i Nordsjøen tidlig i 2017. Den installeres mens riggen er i arbeid offshore.

– Ved hjelp av roboten, vil selskapene kunne spare flere riggdøgn i snitt per år. Alle robotene samlet, vil kunne spare opp mot 40 riggdøgn per år. En så stor besparelse i kostnader, er en gevinst i seg selv. De ulike robotene samhandler, overtar de manuelle operasjonene, og gjør ikke feil. Dermed kan folk flyttes vekk fra boredekk, og ut fra den farlige sonen, sier administrerende direktør i RDS, Arild Austigard.

Bedriften har fått støtte fra DEMO 2000 helt fra starten av utviklingen av roboten. Så langt er over 300 millioner brukt på å utvikle det helautomatiske boredekket hvor alle manuelle operasjoner er erstattet av roboter.

Skal bli mer effektive og sikre

De fire robotene til RDS skal erstatte alle manuelle og fjernstyrte operasjoner som utføres på boredekket i dag, det vil si både maskiner og menneskelige operasjoner.

– Riggene kan bli enda mer effektive og sikre. Robotic Drilling Systems viser oss her et potensiale som kan fjerne manuelle operasjoner, gjøre dem sikrere, og vi kan få ned borekostnadene. I fremtiden vil vi da kunne bygge mindre rigger, og norsk sokkel kan bli mer konkurransedyktig. Automatisering og digitalisering er viktig, sier Per Lund, leder for innovasjon i Odfjell Drilling.