Her vil BP bygge ut 200 millioner fat

BP vil bygge ut funnene Snadd Nord og Snadd Outer mot Skarv-feltet i Norskehavet.

OLJE OG ENERGI 29.02.2016 06:17 Av Glenn Stangeland
 

Selskapet planlegger å velge utbyggingsløsning innen utgangen av året.

Fakta

Skarv FPSO

 • Fartøyslengde er 295 meter og bredde 51 meter
 • Innkvartering: 100 enkeltlugarer
 • 15 forankringsliner
 • 13 stigerør
 • Produksjonskapasitet olje: 85 000 fat per dag
 • Produksjonskapasitet gass: 22 mill. m3/dag
 • Lagringskapasitet: 875.000 fat
 • Overstell: 18.000 tonn
 • Skrog: 49.000 tonn
 • Havbunnsbrønnrammer: 5
 • Rettighetshavere: BP (23.84%); Statoil (36,16%): DEA (28,08%); PGNiG (11,92%)

– Vårt mål er konseptvalg i 2016, plan for utbygging og drift i 2017 og produksjonsstart i 2020 for Snadd Nord-funnet. Tidsplanen kan bli justert på grunn av vedvarende lav oljepris og for å tilpasses Skarv sin produksjonsprofil, sier informasjonssjef Jan Erik Geirmo i BP.

I 2014 ble det etablert en prosjektgruppe for å avklare en fremtidig utbyggingsløsning for de to funnen, som inneholder utvinnbare gassressurser i størrelsesorden 200 millioner fat oljeekvivalenter. Og med vanndyp på mellom 350 og 450 meter, fremstår en subseatilknytning som den mest sannsynlige løsningen for en utbygging.

– Vi test-produserer nå Snadd Nord funnet via Skarv. En videreutvikling av Snadd og tilknytting til produksjonsskipet Skarv FPSO vil muliggjøre kapasitetsutnyttelse av Skarvskipets prosesseringskapasitet i flere år fremover, sier Geirmo.

En utbygging av Snadd-funnene vil gi ytterligere aktivitet i et område av norsk sokkel der Aasta Hansteen- og Maria-prosjektene allerede er i gang.