Vektla tid og kvalitet da Edvard Grieg skulle bygges

Da oljeselskapet Lundin  skulle avgjøre hvem som skulle få oppdraget med å bygge Edvard Grieg-plattformen, vektla de prisen med 60 prosent, kvaliteten med 20 prosent og tidsbruken med 20 prosent.

OLJE OG ENERGI 14.04.2015 17:48 Av Marit Holm
 

– I 2012, da dette skjedde, måtte vi overbevise partnerene våre om at dette var riktig. Det var mange som lo av oss, men den som ler sist, ler best, sa Torstein Sanness, tidligere konsernsjef og nå styreleder i Lundin.

Tirsdag ble plattformdekket og boligkvarteret på Edvard Grieg-plattformen formelt levert fra Kværner Stord til Lundin. Både timeplaner og budsjetter er holdt.

– Vi har heller ikke vært nødt til å sende en hel skokk med folk bort til dere for å overvåke byggingen, sa Sanness.

Han har i en årrekke fremhevet viktigheten av å gi store offshore-oppdrag til norsk industri, og har dermed rene heltestatusen i verftsnæringen.

Enorm  betydning

Og Kværner Stord-sjef Steinar Røgenes la ikke skjul på at byggingen av Edvard Grieg-plattformen har hatt enorm betydning:

  • Kontraktsverdi på 8 milliarder
  • 150 underleverandører
  • 7500 personer involvert
  • Rundt 65 nye lærlinger hvert år, i tre år

Store nedbemanning

Etter å ha tapt kampen om boreplattformen på Johan Sverdrup, er hjørnesteinsbedriften på Stord nå helt avhengig av nye oppdrag.

Kværner har varslet at de må nedbemanne med mellom 250 og 500 i løpet av året, hovedsaklig på Stord og i Oslo.

Boligplattformen neste

Toppsjef Øyvind Eriksen i Aker har sagt at Kværner blir helt nødt til å vinne den neste kontrakten på Johan Sverdrup.

Det vil i praksis si boligplattformen. Tildelingen er ventet i løpet av våren. Selv om Kværner skulle vinne den, kommer de ikke utenom betydelige stillingskutt.

Stinn brakke på omvisningen på den nye  plattformen.

Stinn brakke på omvisningen på den nye plattformen.

De tillitsvalgte beskriver stemningen som spent. Selv nikket de anerkjennende til den nye  rapporten som ble lagt frem på Stord tirsdag, som viser at opptil 50 prosent mer av verdiene blir i Norge når plattformene bygges her.

– Det bekrefter det vi har sagt hele tiden, sier Christian Danmo i FLT (Forbundet for ledelse og teknikk).

– Klart signal

På Stord sa olje- og energiminister Tord Lien at alle aktører på norsk sokkel har ansvar for å ivareta fellesskapets interesser.

– Men kommersielle beslutninger må tas av kommersielle aktører, og ikke av myndigheter, sa han.

Atle Tranøy

Atle Tranøy

Fakta

  • Edvard Grieg-feltet ligger på Utsirahøyden i den sentrale delen av Nordsjøen. Det bygges ut med bunnfast plattform, fullprosess-anlegg og  boligkvarter.
  • Produksjonsstart er planlagt i fjerde kvartal 2015.
  • De totale investeringene for utbyggingen er på rundt 25 milliarder kroner.
  • Lundin Norway er operatør, og eier 50 prosent av feltet. De andre partnerene er Wintershall (15 prosent), OMV Norge (20 prosent) og Statoil (15 prosent).

Konserntillitsvalgt i Aker, Atle Tranøy, mener likevel at Lien ga et klart signal.

– Så får det være opp til operatørene å trekke konsekvensene av dette.  Det er hyggelig å høre alle rosende ord om norsk leverandørnæings evne til å levere på tid og kost, men spørsmålet er jo også hva man vil gjøre for å følge opp denne rappporten. Når kommer analysen  og undersøkelsen av hva kostnadsoverskridelsene og forsinkelser ved bygging i utlandet betyr for verdiskapingen i  Norge?